11

Nov

by Łukasz Radosław

Vitaly Semionoff przesłał mi dokument z 1827 roku pokazujący że Mateusz Chołodecki i jego żona Katarzyna Starzycka mieszkali w Ujsciu, i co ciekawsze że są spisani w metryce jako “Szlachta”. Synowie Mateusza, Ferdynand i Władysław, są spisani w księgach Tuczyna w późniejszych latach jako “krestjanin” i “mieszczanin”, co oznacza że po 1827 roku stracili swoje uprawnienia szlacheckie. Jest również dokument z 1832 roku z Tuczyna gdzie Mateusz i Katarzyna również nie są wymienieni już jako szlachta, nie klasa nie jest w metryce wymieniona. Czy wydarzenia z 1831 roku spowodowały że Chołodeccy linii Mateusza stracili swoje uprawnienia szlacheckie?
mateusz1827-2