Biblioteka narodowa ostatnio z digitalizowała przemówienia Aleksandra Czołowskiego, który był profesorem i dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Lwowa i Muzeum Narodowego we Lwowie.  Znajduje się tam właśnie jego mowa żałobna z pogrzebu Józefa Białyni Chołodeckiego z 1935 roku.